Rydym yn creu gwefannau dylunio brandiau awtomeiddio ymgynghori

i helpu busnesau bach i ffynnu

Mae Derw yn arbenigo mewn datblygu WordPress ac yn cynnig dylunio gwe ac ymgynghori gweithredol

Dylunio Brand & Logo

Logo pwrpasol, palet lliw, ffont a ffurfdeip ar gyfer eich brand

Dylunio a Datblygu Gwe

Dylunio a datblygu gwefan unigryw gyda rheoliant cynnwys hawdd

Ymgynghori Gweithredol

Ymgynghori a chyngor ar sut y gall technoleg eich helpu i redeg eich busnes

Cleientiaid

Gwasanaethau

Tropic Studio

Stiwdio greadigol yw Tropic, sy’n arbenigo mewn strategaeth, brand a dylunio, yr wyf yn partneru yn agos â hi ac yn datblygu eu dyluniadau gwe hardd. Os oes angen cyfeiriad clir arnoch ar gyfer eich busnes, dyluniadau a ategir gan yr UX/UI gorau, neu becyn strategaeth, dylunio, datblygu a marchnata, gallwn gyflawni. 

Portffolio

Pam dewis Derw?

Amdanaf i

“Derw” yw enw masnachu’r dylunydd digidol llawrydd Iwan Rhys Roberts. Wedi fy ngeni a'm magu yng Ngogledd Cymru, a bellach yn byw ar arfordir gorllewinol yr Alban, mae gennyf gefndir mewn Rheolaeth Weithredol ac rwy'n deall yr heriau o gyfeirio busnes, ond hefyd gwerth brand a gwefan effeithiol.

Cefais fy magu mewn cartref teuluol o’r enw The Oaks, ac mae’r enw’n cynrychioli gwerthoedd fy musnes;

Cynhenid - Rwynangerddol am bŵer busnesau teuluol a lleol, a’u rôl o fewn y gymuned. Rwy'n helpu'r busnesau hyn i gynnig dewis arall ymarferol i gorfforaethau mawr; mae defnyddio technoleg yn allweddol i wneud hynny. Mae iaith a thraddodiadau wrth galon pwy ydym ni a gallaf gynnig gwefannau amlieithog i wasanaethu eich cwsmeriaid.

Cryfder – Mae brand a gwefan beiddgar yn rhoi gwreiddiau cryf i fusnes dyfu a llwyddo mewn unrhyw farchnad gystadleuol. 

Darllen Mwy

Hosting and Domain names

Many people don’t know the difference between a domain name and web hosting. Both are essential elements of building a website and have distinct functions. 

  • A domain name is a string of characters that identifies a website, e.g. derwdigital.co.uk. It is what users type in their browser to visit your site.
  • Web hosting is a service that provides space on a physical server (somewhere in the world!) for your website files, allowing it to be available to all on the internet. When visitors access your domain name, the hosting provider will transfer those files to their web browsers in a blink of an eye. 

 

You pay seperately for the two and these can be purchased from any of thousands of providers. It’s generally thought best to have them all in one place. 

Still confused? Any questions?